Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Saa sagde han Farvel med det samme. – –