Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Martin længtes meget efter at tale med Dr. Staupitz igjen, men det varede helt hen i November, inden han atter besøgte Klostret.