Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

»Nu vel, det er godt. For Resten forstaar jeg jer ikke, Doktor Karlstadt –«