Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

»Ikke det, – gjør I hellerikke, Magister Philip?«