Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

»Det veed jeg ikke.«