Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

»Hvordan mener I det, Doktor Karlstadt?« spurgte Magister Philip.