Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

»Naa, det var I dog vel ikke helt tvungen til,« indskjød Magister Philip.