Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

»Jamen jeg kan alligevel ikke. For der er vist ogsaa andet med i Spillet end min Pligt – – – I har aldrig været uvis om jer Salighed, Magister Philip –«