Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

Wolf svarede ikke, men satte sig ved Bordet. Han følte sig lidt stødt.