Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

»Jo, for nu er jeg endelig kommen under Vejr med, hvorfor Doktor Karlstadt vilde give mig en bedre Karakter, da. jeg skulde være Baccalaureus, end jeg havde fortjent.«