Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

»Og jeres Fader var endda ogsaa Smed, Hr. Magister! Men det har jeg nu heller aldrig kunnet forstaa – at han var. – – Aa, Gud! Philippichen! men i Dag forstaar jeg den 226 hundredeoganden Psalme af David, hvor han siger: »Himlene de ældes alle som et Klædebon. Du skifter dem som en Klædning, og de omskiftes; men Du er, og Dine Aar de endes ej.« – For er nu ikke Himlen idag som et Klædebon? Det kunde være Liigklæder altsammen for mine Øjne, hvis Gud ikke havde frelst mig i Nat. Og nu er Himlen histude som et Banner for mine Øjne, der udfoldes i Solen. – – – Nu er jeg færdig med min Mad, nu er jeg parat! Følger I med derud, Hr. Magister?«