Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

»Det skal han ogsaa nok,« sagde Amsdorf. »Ellers kjender jeg ham ikke ret.« – –