Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

Vejen, man havde at gaa, var ganske kort. Lige udenfor Elsterporten laa et Hospital, og bag dette var en Plads, hvor man bl. a. plejede at opbrænde de Pestsyges Tøj fra Hospitalet. – Her samledes efterhaanden de mange Mennesker, som i Dag var paa Færde.