Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

De kjørte nu op igjennem Byen, og saa atter ned igjennem en Dal.