Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

Nu hentede man Byskriveren og hans Kone og to Læger, – forat der kunde være Vidner til Stede. Lidt efter kom ogsaa Grev Albrecht igjen og hans Gemalinde, senere Greven og Grevinden af Schwarzburg. Medens de søgte at styrke 396 ham ved flere forskjellige Midler, stønnede han: »Kjære Gud, jeg bliver saa ilde og saa ængstet, – nu gaar jeg bort!« – Jonas og Cölius søgte at berolige ham, da de saae en god Sved bryde frem, men han sagde: »Nej, det er den kolde Dødssved!«