Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

En saadan Dragelse gik igjennem det tyske Folk, ja igjennem hele det evangeliske Kirkefolk, da Martin Luther var død. Og hos nogle naaede denne Dragelse sit Maal.