Knudsen, Jakob Martin Luther

Blandt de talrige Værker, hvoraf jeg har gjort Brug ved nærværende Arbejde, fremhæver jeg særlig følgende:

1) Dr. Martin Luthers sämmtliche Werke, Erlanger-Udgaven.

2) Julius Köstlin: Martin Luther. 4. Opl. Berlin 1889.

3) H. Boehmer: Luther im Lichte der neueren Forschung. 3. Opl. Leipzig 1914.

4) G. Jørgensen: Luther og hans Tid I-III. Kjøbenhavn 1903-1908.

Juni 1914.
J. K.