Knudsen, Jakob Uddrag fra Martin Luther

Blandt de talrige Værker, hvoraf jeg har gjort Brug ved nærværende Arbejde, fremhæver jeg særlig følgende: