Knudsen, Jakob Uddrag fra Martin Luther

1) Dr. Martin Luthers sämmtliche Werke, Erlanger-Udgaven.