Knudsen, Jakob Uddrag fra Martin Luther

4) G. Jørgensen: Luther og hans Tid I-III. Kjøbenhavn 1903-1908.