Knudsen, Jakob Uddrag fra Sind (Danske Klassikere)

Det er især på grund af ydre træk, Adelbrand og Malfred er beslægtet med Sind: den foregår på Aggersborgegnen, og handlingen sættes i gang af en ulykkesvanger strid mellem herremænd om græsningsretten til nogle engdrag i Øster-Han herred. Men bogens beslægtethed med Sind ligger ifølge Holger Begtrup5 også i, at den viser, hvordan Jakob Knudsen 'gennem sin egen Jydskhed [havde] et Kendskab til Folkestammens Natur og Tankegang, der kun behøvede at forlænges i lige Linje fra Nutidens Bønder til Fortidens Herremænd.' Adelbrand, den stolte og stejle mandlige hovedperson, som i kampen kaster sig leende i døden, peger fremad mod Anders-figuren.