Knudsen, Jakob Uddrag fra Sind (Danske Klassikere)

Det fremgår af udk., at Knudsen først har overvejet titlen »To Slægter« og tilsyneladende – som det sker i romanen fra 1910, der får denne titel – har ønsket at give et billede af to familier, der er væsensforskellige fra hinanden, men måske også er komplementære; i hvert fald bliver i begge romaner de to jævnaldrende søskendepar gensidigt forelsket i hinanden. – Ifølge Holger Begtrups Jakob Knudsen (1918) var To Slægter inspireret af forskellene mellem Jakob Knudsens fædrene og mødrene slægt, hvor faderens familie repræsenterede loven, alvoren og strengheden i tilværelsen, mens moderens familie havde en lettere gang på jorden, med sans for kunst og leg.