Knudsen, Jakob Uddrag fra Sind (Danske Klassikere)

I de sidste faser før dennes afgørelse befinder han sig da også omtrent som en religiøs martyr (s. 156). Han står foran at opfylde sin bestemmelse, men fordi han har besluttet at følge sin inderste trang, og på grund af Gjatrids kærlighed og solidaritet, er han nu befriet for det golde stivsind; han har 'Guds blaa Himmel' over sig, idet Gud i Sind ikke betyder underkastelse, men ligeløb, frihed til at være sig selv, hvad der for Anders vil sige: frihed til at følge sit instinkt og sin ideale stræben. Det er i frihed, han nu kan følge den opfattelse af ret og rigtigt, som faderen i sin tid som Guds stedfortræder har gjort ham rodfæstet i.