Knudsen, Jakob Uddrag fra Sind (Danske Klassikere)

Også Henrik Pontoppidan udtrykte som ældre (især gennem centrale personer i romanen De Dødes Rige, 1912-1916) skepsis over for demokratisering og velfærd, men gjorde dette ud fra en civilisationskritisk holdning, som var af en anden art end Knudsens. Pontoppidan iagttog og frygtede en afhumanisering, der 218 havde med en voksende afstand til naturen at gøre, men hans holdning var uden den knudsenske insisteren på instinktets og kraftens ret.