Knudsen, Jakob Uddrag fra Sind (Danske Klassikere)

Samson (...) to Støttepiller: Dom. 16, 23-30. – Smøge(n): låge, der spærrer for en smal gang mellem bygninger. – Æ: »Jeg« hedder i Thy æ, jf. s.41. Om personligt pronomen, 1. person ental, i visse jyske dialekter: se Niels Åge Nielsen: De jyske dialekter (1959) s. 40. -æt: se fodnote s. 13. – snart: dial.: næsten.