Knudsen, Jakob Uddrag fra Sind (Danske Klassikere)

Endestue(n): jy.: inderste stue (i enden af stuehuset), storstue. – int sagt: jy.: ikke givet.