Knudsen, Jakob Uddrag fra Sind (Danske Klassikere)

Markedet i Stigum: om evt. forbillede, se August F. Schmidt s. 28. – Bjerg(et): dial.: bakke.