Knudsen, Jakob Uddrag fra Sind (Danske Klassikere)

Brøndkarm (en): indfatning om det øverste af en brønd. – skikkelig: ordentlig, ærlig. – Parlamentarisme(n): regeringsform, hvor magten ligger hos folkerepræsentationens flertal; dets leder er som regel regeringschef og udpeger ministrene. Udviklet i England i 18. årh.; indførtes i praksis i Danmark 1901. – Vi skal være Øvrigheden underdanig: Tit. 3,1. – slippe vel igjemmel: komme godt gennem vanskeligheder (igjemmel: jy.: gennem).