Knudsen, Jakob Uddrag fra Gjæring (Danske Klassikere)

Man gav hinanden Haanden.