Knudsen, Jakob Uddrag fra Gjæring (Danske Klassikere)

»Naar jeg ser Øresund,« sagde i det samme Faster Marie, »saa har jeg altid tænkt paa de Ord af Grundtvig: