Knudsen, Jakob Uddrag fra Gjæring (Danske Klassikere)

»Ja, for der er næsten ingen, der gider gjøre noget for den – i dén Henseende.«