Knudsen, Jakob Uddrag fra Gjæring (Danske Klassikere)

I det samme raabte Frøken Rebekka – og Anna sagde noget lignende samtidig -: »Kan man sejle Baaden fra Aaen ud i Fjorden, Student Wintrup?«