Knudsen, Jakob Uddrag fra Gjæring (Danske Klassikere)

»Maa jeg ikke hjælpe Dem det paa,« sagde denne.