Knudsen, Jakob Uddrag fra Gjæring (Danske Klassikere)

»Du maa faa hende til at rejse i Aften,« sagde Anna. »Jeg gjør Skandale. Jeg vil ikke tale med hende.«