Knudsen, Jakob Uddrag fra Gjæring (Danske Klassikere)

»Det var da kjedeligt, at Du ikke dengang var til Stede og kunde trække ham bort fra at se paa saadant noget,« sagde Karl smilende.