Knudsen, Jakob Uddrag fra Gjæring (Danske Klassikere)

»Aa, det er Synd, at de ikke er gifte for længe siden, Deres Søster og Svoger.«