Knudsen, Jakob Uddrag fra Gjæring (Danske Klassikere)

»Jeg mener f. Ex., at De ikke skal sige Du til mig, uden lige i de enkelte Øjeblikke, da De ikke kan lade være –«