Knudsen, Jakob Uddrag fra Afklaring (Danske Klassikere)

»Naa, De veed dog, der er en Digter, der hedder Holger Drachmann.«