Knudsen, Jakob Uddrag fra Afklaring (Danske Klassikere)

»Nu skal De blive siddend', eller ogsaa skal De gaa i Seng!« sagde Proprietæren.