Knudsen, Jakob Uddrag fra Afklaring (Danske Klassikere)

»Den Definition fører os vistnok ind paa det religiøse.«