Knudsen, Jakob Uddrag fra Afklaring (Danske Klassikere)

Der blev sunget en meget lang Salme af Grundtvig tilsidst, men Karl talte ikke Versene, dertil var de ham altfor kjendte og altfor underligt ny: