Knudsen, Jakob Uddrag fra Gjæring Afklaring

Oldenborgere: dansk kongeslægt. Oldenborgernes fysiognomier lader sig f eks. studere på Frederiksborg Slot. – Affald: skråning.