Danske Klassikere udgives med støtte af Kulturministeriet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen fra Nyt Dansk Litteraturselskab, Peter Seeberg for Dansk Forfatterforening, Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg for DSL. Serien redigeres af de to sidstnævnte, dette bind desuden af Erik Dal som tilsynsførende. Tekstgrundlag: Thomas Kingo: Samlede Skrifter bd. 1-7 (DSL 1939-1975). Nr. 598034.

Efterskrift og noter © DSL/Borgen 1995 · ISBN 87-21-00244-4
Omslag: Stig Brøgger · Tryk: Rounborgs grafiske Hus, Holstebro