Kingo, Thomas Uddrag fra OVer Kedron JEsus træder (DK)

9.

See, Hvordan at Blodet dryber
Udaff hvert hans Svede-hull!
326 Døden i hver Aare kryber,
Giør hans Ansigt sort som Kull!
Græsset, hvor min JEsus laa,
Fik en Blodig Dugg oppaa
Aff hans Aarers Purpur-kilde,
Ah! hvor leed da JEsus ilde.