Kingo, Thomas Digtning i udvalg

Under Anders Sørensen Vedels Portræt.

Idenne Skygge Staar vor Mester Anders Vedel,
Med fordums Ærbarhed dyb-sindig lærd og Ædel,
Som hialp af Mørken Grav de Danske Kongers driffier,
I dem hand lever end og de udi hands Skriffter.