Kingo, Thomas Uddrag fra Candida (DK)

1.

CAndida hviler j Hierte-kiær Giæmme,
Som Diamanten indsluttet j Guld.
Candida hâr j mit Hierte sit Hiemme,
Oc som en Perle j Støven fordult.
Veneris Søn,
Deilig oc Skiøn,
Giør det saaledes, min Tanke faaer Bøn.