Kingo, Thomas Uddrag fra Candida (DK)

3.

See mig, naar Vaaren tåer Sommergrøn Trøie,
Luften afkaster sit Jisegraae Skiørt,
Himlen med skyer besmykket til nøie,
Mulden med grønne Jordklæde i ført,
Fuglen gaar hen,
Tâer sig en Ven,
Eene Jeg, Candida! sidder igien.