Kingo, Thomas Uddrag fra Candida (DK)

6.

Artig paa Stemmer den qvidderhaab bøier,
Mage oc Mage der dandser oc ved.
Een til den anden j Dandsen sig føier.
Hinden oc Hiorten der holder geleed.
Ak! yndig Roe,
J Tanker boe!
Lad ej min Fiende dit Hierte omsnoe.