Kingo, Thomas Digtning i udvalg

Den Salige Frues
Dødeligheds og Udødeligheds
Erindring

JEg nep Tre gange Otte Aar
I Verden var, før Jeg blev saar
Af Dødsens grumme pile!
Lod Fader, Moder, Børn og Mand
I hierte-sorg og Synde-stand!
Men Jeg er tusind Mile
Flyt op fra Synd og Sorg og Død
Til Abrahams det søde skiød,
Hvor nu min Siæl sig fryder.
O stunder til mig! Stræber hiem
Op til det ny Jerusalem,
Hvor ævig lyst Jeg nyder.