Kingo, Thomas Digtning i udvalg

Æredigt til Dorothea Engelbrets-Daatter

Trykt efter SS I, s. 256-257, der gengiver teksten i Dorothea Engelbretsdatter: Siælens Taare-Offer, 1685.

Ærbaarne: af hæderlige forældre fødte. - Danne-Qvinde: hæderlige kvinde. - Dorothea Engelbrets-Daatter: kendt salmedigter, 1634-1716; hun mødte flere gange Kingo, og beundringen var gensidig. - Sal.: salig. - Mag.: magister. - Ambrosii Hardenbecks: Ambrosius Hardenbech, 1621-1685, var sognepræst i Bergen. - Der: da. - Sinderige: forstandige, begavede. - artige: smukke. - udgaa: udkomme. - skyldig: passende, velfortjent. - opsat: nedskrevet.

540

1

GAar: gå. - Ni ...: muserne.

4

Skialdre: digtere.

5

Eders (...) Priiß: lovprisning af jer. - idel: lutter. - Vejr: blæst.

8

hit: fundet. - trodtz: til trods for. - Helicon: musernes bjerg. - Aaris: (vand)åres.

9

It: et.

10

livsom: oplivende; livligt.

13

hid indtil: hidtil.

14

Nysling: nød.

18

i: til.

19

Offer: hentydning til titlen, Siælens Taare-Offer.

20

blusser: lader brænde.

21

frøsne: frosne.

22

qvæle: plage.

23

for: i stedet for.

25

Leeg: instrument. - lader aff: hører op med. - qvæde: synge.

26

Ey kand: så kan ikke. - Bibliske ... Synderinde: I Luk. 7,36-50 fortælles om den unavngivne synderinde, der vaskede Jesu fødder med sin gråd og tørrede dem med sit hår. I senere legender identificeres hun med Maria Magdalene, jf. Luk. 8,2, og hendes historie spiller en central rolle i Siælens Taare-Offer. 27 hun ... naa: at hun (Dorothea) ikke kan være hende (synderinden) jævnbyrdig.

28

med: sammen med. - Bode- Vandet: om bodstårer.

31

Naade-Stool: om Jesus, jf. Rom. 3,25. - optuded: ved gråd faet. - GUD og Mand: gudmennesket, Jesus.

33

Hos: ved.

38

Poenitentzis: bods.

39

her op: op. - meer end: mere end ... siden.

40

Lise: lindring.

42

optræde: hæve sig.

44

Som: knyttet til hende. - vel: godt.

45

tager: tag. - Drøsse-Pinde: sløve folk.

46

begynder: begynd.

47

setter: sæt. - hegle: rense og spalte.

48

priselig: rosværdig.

541